Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

GỬI EM


Gửi em một chiếc hôn vàng
Chỉ hôn qua gió vương mang cả đời
   Gửi em một ánh mắt cười

Đêm đêm nhớ lại thấy người nóng ran

Gửi em tiếng nói khẽ khàng
Men tình vương gió mơ màng đắm say
Gửi em một chút đan tay 
Tình anh tràn đến tim này khát khao

Gửi em áp má thì thào 
                                                        Lòng như lửa cháy muốn nhào cõi yêu

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Phao thơ
Trăng rơi xuống góc ao bèo
Chơi vơi đáy nước bèo trèo lên trăng
Nửa vầng thơ gẫy em quăng
Vớt trăng đuối nước lên bằng phao thơ

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

TRĂNG THƠ

Nửa vần thơ lẻ lang thang
Nửa vầng trăng đục khẽ khàng thả trôi
Đêm thu lẻ bóng cuối trời
Trăng rơi đáy giếng thơ bơi sông tình

Trăng treo trên ngọn trúc xinh
Vần thơ say đắm  tơ tình trúc đêm
Đong đưa như dải lụa mềm
Trăng thơ say nắng bên thềm canh khuya
CHỖ NÀY