Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Vợ mình vợ người

 


Mình nhìn vợ nó hay hay
Mà sao nó bỏ... sang đây ...rình mò 
Vợ mình cấm đoán không cho...
Vợ người cứ muốn bày trò... đong đưa 

Vợ mình cơm nguội... ngấm mưa 

Vợ người đặc sản...của vừa... vua ban
Vợ người... nhung lụa... bạc vàng
Vợ mình rẻ rách... mấy hàng bán rong

Vợ người ngọt lúa đòng đòng

Vợ mình đen nhẻm... lưng còng... da nhăn
Vợ mình ăn nói cộc cằn 
Vợ người trong sáng, trăng rằm... còn thua 

Vợ mình,dưa khú... để chua 

Vợ người... như bát canh cua... ngậy vàng
Vợ mình... giường gãy nong thang
Vợ người... bạc trắng... dây vàng... kiêu sa...

Ra đường nhả ngọc phun hoa 
Về nhà chửi vợ...con la tối ngày 
Thế mà cứ tưởng mình hay
Ỏng eo... chê vợ thế này... thế kia ..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHỖ NÀY