Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

NGƯỜI và BÓNG

 Ta với bóng thủy chung sau trước
Không một lần nửa bước rời nhau
Dù người có mãi đi đâu
Bóng luôn đi trước theo sau tùy thời
             ***
Bóng không muốn đi chơi hay ngủ 
Vẫn một lòng tớ  chủ trung kiên
Người đau bóng vẫn ở bên
Người buồn bóng vẫn dịu hiền ...tỉ tê
            ***
Bóng không có chuyện chê hay trách
Vẫn một lòng trong sạch thẳng ngay
Bên nhau khuya sớm tối ngày
Người thân có bỏ..bóng đây chưa hề 
           ***
Đời lẻ bóng đi về khuya sớm
Vẫn chung tình chẳng hợm lẻ côi
Đi về người bóng chung đôi
Ngả nghiêng xiêu vẹo...bóng cười ghé vai
         ***
Trên đường vắng đời dài mệt mỏi
Không một lần bóng hỏi vì sao
Bên người bước thấp bước cao
Ghé vai gánh vác bóng trao chung tình
         ***
Đêm thanh vắng người hình xúc cảm 
Bóng bên người chẳng dám rời xa 
Người ôm con gái người ta 
Bên người bóng cũng khà khà ....đòi hôn
        ***
Có một lần du côn đòi đánh 
Bóng bên người cùng sánh trước sau
Nghiêng vai bóng khẽ cúi đầu 
Du côn đánh trượt...lại đau nhớ đời 
       ***
Ngay cả lúc bom rơi đạn nổ 
Chưa một lần bóng bỏ đi đâu
Bóng che chắn trước hay sau
Người đi nửa bước bóng mau theo cùng....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHỖ NÀY