Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Say tỉnh-Tỉnh say

Không nhậu không phải là trai
Nhậu xong nó bảo anh Hai đái dầm
"Thằng nào nói nữa tao đâm"
"Bà gánh nước đái đâm xầm vào anh"
"Bà tưởng tao cái chậu sành"
"Bà đổ nước đái làm anh khai mù
"Bay tưởng tao dở tao ngu"
"Ngày có  ba bữa... sắp từ rượu đây"
"Tao thường ăn ngủ ban ngày "
"Tối chơi cờ bạc...rượu say la đà"
"Kia kìa nhìn ngọn cây đa"
"Bắt trăng anh trói như là đèn treo"
"Giúp cho bao phận dân nghèo "
"Ban ngày làm việc..tối theo cấy cày"
"Còn ta bắt giữ trăng đây"
"Soi đường cho tỏ ..khi say...bập bềnh"Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHỖ NÀY