Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Còn đây...
Gió ơi .....đưa hỏi ông Trời
Tình xưa niệm cũ của tôi phương nào ???
Quăng tình..duyên sợi nàng trao
Xuyến xao, đồng điệu...hôm nào ... ghé trông

Còn đây hơi ấm tình nồng
Đôi môi chúm chím má hồng  gợn say
Còn đây.. bẽn lẽn... bàn tay
Lần tìm... thương nhớ.. ngất ngây ..gọi tình

Còn đây e lệ tươi xinh
Ướt đôi mắt ngọc..khi mình giận nhau
Còn đây hơi ấm kề đầu
Tóc xòa vương má  cho nhau ...đêm tình

Còn đây niệm cũ ..tấm hình
Vấn vương một thủa chúng mình say sưa 
Còn đây ngày ấy cơn mưa 
Áo tình chung lối ...đón đưa ..thả hồn

Còn đây hương thắm nụ hôn
Đan tay ...mặt  vẫn giả hờn làm ngơ..
Còn đây Đông ngại...Xuân.. ngờ 
Còn đây bến vắng đôi bờ.... vào đêm
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHỖ NÀY