Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Giọt lòng



Cà phê không đường

Nhà em mở quán cà phê
Giọt buồn trộn nhớ ...giọt Hè  pha Xuân
Tình kia cứ nhỏ giọt dần
Cốc cạn đến đáy..cốc lân cao tràn 

Sợi sầu... tóc trắng... thời gian
Sợi nghèo... bấu víu... rách làn môi thâm
Gió khuya xào xạc lặng thầm 
Lá khô nghe thoảng  ngỡ nhầm bước chân

Góc nghèo...mòn ghế ..tối dần 
Giọt cà phê đắng ..ngấm thân hao gầy
Đắng lòng ngấm cả ra tay
Giọt lòng chịu đựng những ngày xa quê

Thân nghèo dáng Mẹ ..xác ve 
Trĩu đôi quanh gánh ..trưa hè ...đơn  côi
Dép mòn lê suốt cuộc đời 
Tóc sương giọt đắng Mẹ tôi lưng còng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHỖ NÀY